Hizmetlerimiz

DENETİM HİZMETLERİ;

Bağımsız Denetim Hizmetleri;

Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri kapsamında Bağımsız Denetim Hizmetleri

Sermaye Yeterliliği ve Teknik İflas incelemeleri

Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca istenen Bağımsız Denetim Raporları

Hata, Hile ve Usulsüzlük Denetimi

Mali Tablolar Denetimi ve Raporlanması

Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

Muhasebe Sistemlerinin Denetimi

Mali Analiz ve Kurumsal Raporlama

İç Denetimin Oluşturulması ve Denetimi Hizmetleri;

      6331 Sayılı Yasa Kapsamında İş Güvenliği Denetim Hizmetleri;

İş Yeri Risk Analiz ve Denetimleri

Çalışanların ve iş yerinin yapılan işe uygunluğunun denetimi

Çalışanlara ait Belge Düzeninin yasalara uygunluğunun denetimi

      Bilişim Sistemleri Denetimi Hizmetleri;

5651 Sayılı yasa kapsamında işyerlerinde Loglama ve Denetimi 

Veri Güvenliği ve Yedekleme Sistemlerinin Denetimi

Network performans Denetimleri


VERGİ DANIŞMANLIĞI

TANIM   Vergi  Mevzuatımız günün ihtiyaçlarına göre sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli ve yoruma açık olması, bazen muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması, bazen de cezai yaptırımlarla karşı karşıya gelinmesine neden olmaktadır. Firmaların cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları ve muafiyet istisna gibi avantajları kaçırmamak için uzman Danışmanlarla çalışmalıdır.

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri;

Tam Tasdik Sözleşmeleri

Finansal Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

KDV, İndirimli Oran ve Diğer Vergi İade raporları

Vergi Hukuku Danışmanlığı

Adli Muhasebe ve Bilirkişi Rapor çalışmaları

Özel Amaçlı YMM Rapor Çalışmaları

HUKUK DANIŞMANLIĞI
TANIM; Yakın zamana kadar Kurumlar hukuki bir konuda sorun yaşadığında bir hukukçuya ihtiyaç duyarlardı. Bu aşamada da bazen geç kalındığında firmalar pek çok hak kaybına maruz kalmaktaydı. Günümüzde firmalar mutlaka bir hukukçu Danışmanla çalışmayı tercih etmektedir. Bu çalışma şekli, çoğu zaman hukuksal açıdan sorunun önlenmesini sağlamakta, önlenemeyen sorunlarda ise en az hasarla çözüme ulaşmaktadır. Hukuk Danışmanlığı, diğer kurumlarla ve Kamuyla olan ilişkilerinde firmanın haklarını korumak ve hukuki sorunlara önleyici olmak amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir. 
Kurumlara yönelik sözleşmeli Hukuki Danışmanlık hizmetleri
Somut hukuki olaya ilişkin inceleme ve hukuki rapor hazırlanması
Ticari veya diğer konularda sözleşme hazırlanması ve sözleşmeleri hukuki incelenmesi
Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri
Arabuluculuk Hizmetleri
Yeminli Adli Bilirkişilik hizmetleri
İşveren İşçi uyuşmazlıkları
Adli Muhasebe ve Vergi Uyuşmazlıkları
Adli Bilişim Hizmetleri


İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ;
TANIM 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında firmaların uymak zorunda oldukları kurallar tanımlanmıştır. Yapılan bilimsel istatistikler iş kazalarının % 98’inin önlenebilir kazalar olduğunu göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği için firmaların yaptığı yatırımların uzun dönemde firmalara çok daha fazlasıyla geri döndüğü de kanıtlanmıştır. Firmamız İş Güvenliği politikalarının amacına, ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun ve etkin olarak yapılandırılmasının kapsamaktadır. Belirli periyotlarda yapılan denetimlerle de sürecin kesintisiz ve en az riskle yönetilmesini sağlamaktadır.
İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri;
Risk analizleri yapılması ve Raporlanması
Yapılan analizler sonuçlarına göre oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması çalışmalarında danışmanlık yapmak
Acil Durum Eylem Planlarının Oluşturulması
İşletme içinde kullanılan makine ve Techizatların periyodik kontrollerinin denetimi
İşletme içinde Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durum’ların önlenmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin planlanması ve verilmesi

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI
TANIM; Günümüzde firmaların bilişim sistemi olmadan çalışmaları neredeyse imkansız hale gelmiştir. Başarı ise Bilişim Mühendisleri tarafından tasarlanmış firma ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmeye müsait bilgisayar alt yapısı ile mümkündür.iyi tasarlanmış bilişim alt yapısı firmalara zaman, para ve prestij kazandırmaktadır. Kurumumuz 20 yılı aşkın deneyimiyle bilişim alanında firmalara yönelik en yüksek fayda/maliyet optimizasyonunu sağlayacak projeler tasarlamaktadır.
 Bilişim sistemleri Danışmanlık hizmetleri
Muhasebe Bilgi Sistemlerinin tasarlanması ve kurulumu
Bilişim sistemleri altyapısının tasarımı, satın alma süreci ve kurulum aşamasında danışmanlık
Adli Bilişim Hizmetleri ve bilişim altyapısıyla ilgili yasal sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda danışmanlık.
Üretim takip ve otomasyon sistemlerinin tasarımı ve proje danışmanlığı
Veri güvenliği ve Yedekleme stratejilerinin oluşturulması ve denetimi
Network güvenliği

ŞİRKET DOKTORLUĞU / YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
TANIM; Şirket Doktorluğu hizmeti; Firmaların Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finansman ve Yönetim gibi departmanların uzman bir ekiple analiz edilerek mevcut durumun raporlanması, var olan sorunların çözüm reçetesinin sunulması ve tedavi sürecinin yönetilmesi hizmetidir.
Firmaların tüm kritik operasyonlarının analiz edilerek mevcut sorunların teşhis edilmesi, oluşabilecek sorunların ise önlenmesi çalışmasıdır. Her firmanın kendine özgü bir yapısı ve kültürü olduğundan çalışmalar her firma için yerinde ve kendine özgü yapılmaktadır. Bu durumda doğru sonuca ulaşmak ise çalışmaları yapan uzman heyetin bilgi ve tecrübesine bağlıdır.  
VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Marka oluşumu ve Kurumsal Kimlik Danışmanlığı
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma süreçleri ve Aile Anayasası
Kurumsal Performans Yönetim Hizmetleri
Kurum Stratejilerinin oluşturulması ve Yönetimi Hizmetleri
Üretim faaliyetlerinin denetimi ve süreç optimizasyonu çalışmaları
Maliyet Optimizasyonu
Kalite yönetimi danışmanlığı